PROFILI

EnKo është një shoqëri ndërkombëtare për konsultimin, trajnimin dhe zhvillimin e praktikave të biznesit, si dhe aplikimin e mjeteve të specializuara për zgjidhje të sistemit të menaxhimit që rrisin performancën organizative të klientëve. Enko ofron shërbime këshilluese dhe trajnime në sistemet e menaxhimit të cilësisë, mbrojtjen e mjedisit dhe standardet e sigurisë si : ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 27001: 2013 ISO / TS 16949: 2009 dhe të tjerë. EnKo mund t’ju ndihmojë në rrugën me Lean, Six Sigma dhe sisteme të tjera të avancuara dhe metoda për të përmirësuar punën me ekspertizë dhe me mbështetjen e zgjidhjeve softuerike.

SHËRBIMET

Enko është i specializuar në zbatimin e standardeve të cilësisë, menaxhimit të mjedisit, menaxhimit të zinxhirit të furnizimit në tregun global, konsulencën për mbrojtjen dhe sigurinë, si dhe për të përmirësuar performancën dhe trajnim të integruar për një gamë të gjerë të shërbimeve, industrisë dhe sektorë të tjerë të qeverisjes dhe ekonomisë.

iso-9001-logo-236FB79836-seeklogo.com
iso-14001-300x297
ohsas_18001
fsm
haccp_icon
download
iso-ts16949

KLIENTËT E KËNAQUR

Përdoruesit e EnKo-s janë besnikë dhe të kënaqur. Ekipi EnKo-s përbëhet nga profesionistë me eksperiencë me më shumë se 20 vjet, në pozitat më të larta të menaxhimit në kompanitë me nivel të lartë dhe të njohura në botë. Shfrytëzuesit tanë të shërbimeve qëndrojnë me ne, sepse ne ofrojmë ekspertizën e nevojshme për të menaxhuar biznesin që ata kanë nevojë, për të përmirësuar biznesin e tyre së bashku me zgjidhjet e përshtatura të nevojshme për specifikat e tyre individuale.

PËRKUSHTIMI INDUSTRIAL

Përvoja e ”gjerë” e EnKo-s përfshin shumë kompani në dhjetra industri. Konsulentët tanë dhe trajnerët, kanë mbajtur përgjegjësi operative, menaxheriale dhe ekzekutive, në disa nga kompanitë më të suksesshme në botë, dhe sjellin përvojën e tyre më të mire.

Ne besojmë se qasjet sistematike të përsosmërisë së biznesit të EnKo-s shkojnë përtej kufijve të industrisë. Sidoqoftë, ne gjithashtu pranuam se një kuptim i thellë i një industrie të veçantë mund të jetë e dobishme për lloje të caktuara të angazhimeve. Rrjedhimisht, konsulentët e EnKo-s kanë profesionizëm  të lartë në fushën e tyre dhe në industrinë, e cila është në dispozicion të konsulentëve dhe trajnerëve tanë në mbarë botën.

EnKo ka profesionizmin dhe aftësitë në të gjitha industritë e renditura më poshtë:

  • Auto Industria
  • Industria kimike
  • Industria e Ndërtimit
  • Industria Ekologjike
  • Mbrojtja dhe Siguria
  • Industria e Prodhimeve ushqimore
  • Industria e Prodhimit të mobiljeve
  • Teknologji
  • Telekomunikacion
  • Transport

POZICIONIMI GLOBAL

Enko me kontaktet dhe partnerët e vetë, operon dhe mirëmban bashkëpunimin ndërkombëtar në një numër të vendeve të botës, për të ndihmuar klientët për të ofruar shërbime sa më të plota.